Kulcsrakész síoktatás, know - how


   Know - how

   Tudni, hogyan. Működő,
   már
bevált olyan ismeret
   és tapasztalat, mely a gya-
   korlatban felhasználható,
   korlátozottan hozzáférhető,
   másra átruházható, így
   forgalomképes.
 
  
   Visszajelzés
  
   Köszönöm én is Replacinak és
   Pinyinek a tegnapi tréninget.


   Replaci a pluralizmus híve.
   Világképében megfér egymás
   mellett a korszerűség és a
   hagyomány, a különböző
   "iskolák" eltérő felfogása, a
   sokféle személyes különbö-
   zőség.

   A nyílt nap programja, me-
   netrendje professzionális
   volt. Replaciék a felnőtt okta-
   tásban a megértés és a per-
   cepció csatornáit párhuza-
   mosan használják. A magya-
   rázat, a símozgás leírása a
   fogalmi rendszerezést segíti.

   Az értelmezés után követ-
   keznek az adott részmozgás-
   hoz rendelt gyakorlatok, a
   ráéreztetés. Ezek rendkívül
   pontos, jól megválasztott
   gyakorlatok voltak. A mozdu-
   latsorban az adott téma olyan
   hangsúlyosan jelentkezett,
   hogy a gyakornok a saját
   testétől kapott visszaigazo-
   lást.

   A szabad sízésnél egyéni
   konzultációban kaptunk 
   tanácsokat. Replaci észrevé-
   tele megerősítette egy sejté-
   semet: többféleképpen lehet
   síelni, és az oktatásban el kell
   választani a hibajavítást
   (azért ne csináld, mert ez
   egyértelműen hibás), a
   felfogásbeli különbségektől
   (csinálhatod így is, de én nem
   ezt a szemléletet képviselem.

   Tanulságos este volt, köszön-
   jük.
                           Fraxinus


Napfény Szabadidősport Egyesület logo
   A kulcsrakész síoktatás know -
   how programot a Napfény
   Szabadidő Sportegyesület
   gondozza.           Céginfó 


    Kanyasrí Klub logo
   A Kanyarsí Klub a
   Napfény Szabadididősport
   Egyesület sí sportszakcsoport
   a marketiing elnevezése. A
   kucsrakész síoktatás know -how
   szerint magunk is szervezünk
   sítanfolyamokat, sítáborokat
   úgy kezdő, mint haladó amatőr
   síelők részére.  
             Kanyarsí Klub sítáborok


                  


         KULCSRAKÉSZ SÍOKTATÁS

                                            Know - how  "Évek elégetése"

  A síoktatók egy része,
  "éveket éget el" pusztán
  azért, mert nincs a kezükben
  egy olyan, franchise részletes-
  ségű leírás, mellyel a felgyor-
  sult felszerelésekkel is nagy
  biztonságban, a korábbi meg-
  oldásoknál hatékonyabban,
  és nem utolsó sorban bizton-
  ságosabban lehet síelni taní- 
  tani.

 

 
  


  A videó a következő témaköröket járja körül:

  1. A sítábor célja az, hogy a gyerekek, síelni tanuljanak.
  2. A  kitűzött célhoz a létező és lehetséges legbiztonsá-
      gosabb út felől szükséges közelíteni.
  3. A gyerekek, (de a felnőttek) számára történő síokta-
      tatásnak (is), a síelés közben érvényesülő fizikai tör-
      vényszerűségekhez történő alkalmazkodásokról
      kellene szólnia.
  4. A síelés fizikájához történő alkalmazkodások sem
      kezdő, sem haladó síelők esetén nem nélkülözhetik
      a sebességszabályozási technikák megtanítását.
  5. A síelés pánikreakciói, a tanuló számára történő
      felfolgozás hiányának a következménye.


    Know - how a biztonság és hatékonyság együtt kezelésére
    Ki tudja használni ezt az útmutatót?

    Azok a síoktatók, szervezetek, akiknek fontos, hogy vendégeik ugyanolyan időtartam
    alatt, ugyanolyan eredményeket tudjanak elérni, a lehetséges legnagyobb biztonság-
    ban.          Kinél van a pénztárca?
    A tulajdonos problémája !

    A síoktatás világában rengeteg elmélet és gyakorlat működik. Ha a vállakozás
    tulajdonosa a munkát teljesen az oktatókra bízza, akkor a síoktatás közben felmerülő
    problémák kezelése dolgozónként egyedi lesz. A nagy számok törvénye miatt a
    problémák egyedi kezelése olyannyira eltérő eredményeket produkál, mely eltérő
    eredmények aztán a vevőkben a hatékonytalan síoktatás látszatát kelti.    Hogyan próbáltuk orvosolni korábban ezt a problémát?
    A pénztárca a vevőnél van
    Tapasztalataim szerint mindezidáig nem találtuk a megoldást. A magyarázat pedig az,
    hogy miután a tanulók képességei eltérőek, ezért aztán az ugyanolyan időtartam
    alatti eltérő eredmények egy teljesen normális jelenség. Ezt az érvelést akár el is le-
    hetne fogadni, a nem "szakember" vevőt azonban ez az érvelés nem győzi meg, pláne
    nem, ha már van információja olyan helyekről, ahol az eltérő képességű gyerekek,
    ugyanazon idő alatt mindannyian elérik a kitűzött célt.    A technológia, mely mindíg, mindenkinél egyformán működik
    A Kulcsrakész Síoktatás Know - how egy menedzser technológia. Objektív elvek, (a
    síelés fizikája) mentén lett felépítve, ezért az mindenkinél egyformán működik, még-
    hozzá pontosan úgy, ahogyan kell, és nemcsak néha, hanem mindíg. Az oktatási tech-
    nológia azt nyújtja, amit és ahogyan ígéri:
       - Rendszerbe foglal
       - megmutatja, hogy mit kell csinálni,
       - hogyan kell csinálni, és
       - megtanítja, hogy miért kell csinálni   A kulcsrakész síoktatási rendszert birtokló előnye   
  
"Elfordítja a kulcsot", és a többi a rendszer dolga. A síoktatás közben felmerülő
     problémák kezelése alapvető sajátosság, az a rendszerbe be van építve, a know how -
      -t átvevő feladata pedig a rendszer irányítása.   További információk, lehetséges megrendelés menete:
   
1. lépésként kérem töltse ki és küldja el az űrlapot.  Ezután kap egy mailt,
        melyben meg kell erősítenie, hogy valóban ön küldte. A megerősítés után egy
        olyan oldalra jut, ahol a fentieknél egy kicsit részletesebb információhoz tud
        hozzájutni. 

 

Név: *
Email: *
Egyéb:

Napfény Szabadidő Sportegyesület: sporttanfolyamok
szervezése és ezen belül a szabadidős sportok ismeretének és
elsajátításának az oktatása, hogy minél többen űzhessék
balesetmentesen az egészségmegőrzés – betegségmegelőzés
(prevenció) érdekében. Céginfó

főoldal


© Copyright, Kanyarsiklub, 2004