"Harcművészet a síoktatásban"

   Felnőtt nagyfiamnál jámborabb személyiséget elképzelni sem lehetséges.
   Ezért nem kicsit lepődtem meg, amikor mintegy 12 évvel ezelőtt, harcművészet
   (Tai chi) tanulására adta a fejét. Akkor még otthon lakott, így többször megfigyel-
   hettem a reggeli kertben, ahogyan művészi lassúsággal és precízséggel alakítja ki a
   mozdulatot, majd építi fel a mozdulatokból a mozgássort.

   Kérdeztem tőle, hogy mire ez a lassúság és precízség? Mindaddig úgy képzeltem,
   hogy a harcban annak van előnye, aki villámgyors és kemény.

   - Igazad van, apa, - válaszolta, de amit most látsz, az a tanulásról szól. A harcmű-  
   vészet mesterei az által tanulják a művészetüket, hogy lassan és pontosan ismétlik
   a mozdulatokat. Minél többet gyakoroljuk a helyes mozdulatokat, annál mélyebb lesz
   a „jó memóriaösvény”. A helyes utat kell mélyíteni olyan mértékben, amennyire az
   csak lehetséges, a helyteleneket pedig, el kell kerülni, vagy meg kell szüntetni. Az a
   paradoxon, hogy egy képesség mesterévé leggyorsabban válni úgy lehet, ha olyan
   lassan és pontosan gyakoroljuk, amennyire az csak lehetséges.

   Ez a felfogás némileg egybecsengett virtuóz zongorista ismerősöm véleményével,
   aki azt mondta, neki az a trükkje, hogy sohasem gyakorol hibát.

   Ez az ellentmondás, (paradoxon) elgondolkodtatott. A síelés is egy rendkívül összetett
   mozgás. Ezért nagyon is érthető, hogy elemire bontva tanítjuk, (egyenes siklás, hóeke,
   stb...). Csak, hát a hatékonyság. Az, jelentősen tér el attól, ami a harcművészetben
   olyan kitűnően működik. A síoktatás akkori katedrái pedig, jól hangzó sztereotípiákkal
   igazolták az „eredményt”, mert az ellentmondást feloldhatatlannak vélték.

   Hogy is van ez? Van –e itt valami tanulság, lehet –e, párhuzamot vonni, fel lehet –e
   oldani a síoktatásnak ezt az ellentmondását? Lehet a síelésben olyan lassan, pontosan,
   ismételve tanulni, ahogyan az a harcművészetben történik?

   Hogyan dolgozik a sítanár?

   A SÍTANÁR ELMONDJA. Elmondja, mert magyarázat nélkül, kísérletezés jellege
   lenne a dolgoknak, a kísérletezés hatékonysága pedig, jól ismert. Edison 10 000 x
   próbálkozott, mire sikerült az izzólámpát működőképes állapotba hozni. A sítanárnak
   ennyi ideje nincsen.

   A SÍTANÁR BEMUTATJA. A tanár túllép az absztrakt fogalmakon, és vizuálisan
   bemutatja, demonstrálással megerősíti, amit mondott, és tisztába teszi a lehetséges
   félreértéseket. A hang és kép együttes hatása már egy hatékonyabb területét jelenti
   a tanításnak.

   A TANULÓ BEVONÁSA. Ott vagyunk a havon, és a tanulót bevonjuk az „előadásba”.
   Gyakorlással mélyítjük tovább az eddigieket, így a tanuló nem csak az elvekre és
   elemekre, hanem az érzetekre is emlékezni fog.

   Általános tanulságként akkor úgy véltem, hogy sem a lassúsággal, sem az oktatók
   személyiségének megfelelő precízséggel nincsen gond. Azzal van gond, hogy hogyan
   lesz ebből a lassú és precíz módszerből a harcművészetekhez hasonló, a teljes
   futamidőre számított relatíve gyors eredmény? Vajon mi hiányzik innen? Hogyan
   lehetne leutánozni a reggeli Tai chi gyakorlatokban megfigyelt mozdulatból mozgássor
   kialakítását?

   Aztán egyfajta felismerésként hatott, hogy a Klub akkor már több mint egy évtizede
   működő windszörf iskolájában a szimulátoron gyakorlatsorokat tanítunk.

   És ettől kezdve az állandó keresés és kísérletezés kialakította azt az oktatási
   technológiát mellyel ma tanítunk.


   A Kanyarsí Klub Síiskola immár elmút évtizedes
   innovációjának két fő része van:


  
1. Az elméleti rész definíciója:
   A síelés közben érvényesülő fizikai törvényszerűségek megértésén keresztül elért
   fejből vezérelt símozgás.

   2. A gyakorlati rész definíciója:
   A síelés alapfunkcióinak, rövid mozgássorokban, finomkoordinációs elemekkel
   történő összekötése.

  Az oktatási rendszer technológiája:

   Óráról-órára, napról-napra, szigorú FORGATÓKÖNYV szerint haladunk az úton, és a
   HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN DRÁMAI ÚJÍTÁSOKAT ALKALMAZUNK. Az újítások
   következtében KETTŐS CÉL VALÓSUL MEG:

   - drámai módon gyorsul fel a sí készségek kialakítása
   - teljes megelégedésre valósul meg a tanuló (szülő) aránylag gyors eredményt elváró
   jogos igénye

   A személyes hosszú távú tanulságom: a cselekvés a lényeg, a sikeresség pedig attól
   függ, hogy mit teszünk ténylegesen.

Repárszky László
**SMSZ, IVSI síoktató
A Kanyarsí Klub alapítója
E -mail: info@kanyarsiklub.hu
30 907 1872

főoldal


Síoktatás minden szinten:

        - Gyermekeknek
        - Felnőtteknek (tudás gondozás)
        - Kezdőknek
        - Haladóknak
        - Mesterfokon

A Kanyarsí Műhely szervezett síútjai, egy - kétnapos hétvégék, többnapos síelések: síutak


© Copyright, Kanyarsiklub, 2004