Kanyarsí Magazin"Jégművészet"

Jégből faragott Kreischberg
emblémaSzépsíelés

Ami szép, az jó is.Mozgás és harmónia

SÍZÉS ÉS ESZTÉTIKA

Ahogy a művészetekben és mindennapokban is megtörténik, úgy a sportban is megpróbálható a szépség tárgyiasítása.

A sokféle terep, hegyoldalforma és az álomszerű hegyi világ indokolják, és lehetóvé is teszik egyfajta mozgási esztétika megélését a sísportban. A síelés különösen alkalmas a szép mozgások végzésére, ahol az elegancia, formatökély és könnyedség elérése nem is annyira lehetetlen, tanulható és tanítható.

Milyen tulajdonságok jellemezhetik a szép sízést? A teljesség igénye nélkül egyfajta megközelítés: puha, könnyű, időben nyújtott mozgási ritmus. Nem rohanó, nem vontatott, hanem elasztikus és ritmikus. A mozgásnak nincsen sem eleje, sem vége, lenyűgözően folyékony és kerek haladási mód.

A síelésnek esztétikai szempontból két csoportja lehet: a szépen síelők, és az élvezettel síelők.

A szépen síelés jellemzői: formailag tökéletes és harmonikus mozdulatok, elegáns perfekt haladási mód. A lengéseket a hóra varázsolják, a síelés múvészetté válik.

Az évezettel síelés jellemzői: A hóbeli mozgás teljes élvezete. A siklás, a kanyar síelés, terephullámok, a pompás hó, stb. nekik nyilvánvalóan a pozitív érzéseket és élvezeteket jelentik.

Mindkét csoportban a mozgásokat összekötik az érzéki észlelések magas fokával, és a mozgás esztétikájára nagy hangsúlyt fektetnek.

Pl. Csak az esésvonalból kivezetett lengések hatnak időben nyújtottnak. A mozgás ugyan veszít a gyorsaságból, de nem a dinamikából. A feszültség puha átmenetben változik ernyedtséggé, az ernyedtség pedig egy gyors, de nem ugrásszerű mozdulattal vált feszített helyzetbe. A különösen lenyűgöző ritmizálást azáltal érhetjük el, hogy a fordítást és hajlítást elosztjuk az egész ívben, ezáltal tudunk a következő ívbe egészen puhán belemozogni.

Rafinált trükkökkel különösen folyékonyan lehet összekötni egymással a lengéseket, előreforgatással, (anticipáció) vagy ellenforgatással. A kar és bot mozgások, a bal és jobboldali ívek szimmetriája szintén befolyásolják a mozgás szépségét, esztétikumát.


Sítanfolyamok oldal


vissza© Copyright, Kanyarsiklub, 2004